Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 129

129. Rewitalizacja i parking koło zalewu Zaciszanka


Lokalizacja

Ul Zaciszanska przy zalewie Zaciszanka

Skrócony opis

Teren nad zalewem Zaciszanka od strony ulicy Zaciszańskiej to kawałek zdewastowanego terenu pełen śmieci warto więc go zewitalizować i posprzątać śmieci.

Opis zadania

Rewitalizacja atrakcyjnych terenów w mieście wkomponowuje się w program Zielona Czestochowa i dzięki temu mieszkańcy zyskują atrakcyjne miejsce do rekreacji i wypoczynku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
112 x miejsca parkingowe 4750 zł57 000 zł
2Fragment drogi dojazdowej z kostki 45 m x3 m x 380 zł51 300 zł
3Wiata do odpoczynku25 000 zł
4Kosze na śmieci x4 2500 zł10 000 zł
51x duży kosz5 000 zł
6Ławeczki z oparciem x3 340010 200 zł
7Barierki x8 1200 zł9 600 zł
8Ustawienie stojaka rowerowego typu „U” (zakup i montaż) 9002 700 zł
9Tablica, projekt, posprzataie śmieci i inne koszta10 000 zł
Łącznie: 180 800 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

17000

Zarządca terenu tj. ZGM "TBS" pozytywnie zaopiniował przedmiotowe zadanie. Tut. Biuro wyraża zgodę na realizację zadania.