Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 131

131. Rewitalizacja deptaka między SP nr 33 , a Krasińskiego


Lokalizacja

deptak między SP nr 33 , a Krasińskiego

Skrócony opis

Deptak w dzielnicy Trzech Wieszczy to zdewastowany  i nie nadający się już do użytku krótki ciąg spacerowy wymagający już od dawna renowacji. Zadanie polega na wymianie nawierzchni asfaltowej.

Opis zadania

Rysunek w załączniku przedstawia tylko poglądowo zadanie które może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury (ławeczki, lampy, kosze już są). Modernizacja w zadaniu dotyczy deptaka. Zadanie w zakresie działek miejsckich

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Asfaltowy deptak (lub chodnik lub inna nawierzchnia) ok.170 m.x3 m. x380 zł205 200 zł
2Inne koszta, tablica, projekt20 000 zł
Łącznie: 225 200 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

12000

zarządca terenu tj. ZGM "TBS" Sp z o.o pozytywnie zaopiniował wniosek