Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 136

136. Naprawa Lisinieckich traktów czyli fragment chodnika przy Bełchatowskiej, łącznik na Malborskiej i ścieżka rowerowa przy Parku Lisiniec


Lokalizacja

1.Bełchatowska na wysokości budynków 14G I 12G.
2.Ul. Malborska między Raciborską a Lwowską
3.Ścieżka rowerowa przy Parku Lisiniec do ul. Inowrocławskiej

Skrócony opis

1 Chodnik przy Bełchatowskiej w niektórych miejscach jest w dobrym stanie w innych w bardzo złym. W zadaniu objęto mały jego fragment często uczęszczany i w bardzo złym stanie.
2. Jedyne przejście w okolicy nie  posiada chodnika ani odwodnienia.dzięki któremu można tędy przedostać się bez okrążania najbliższych zabudowań.
3. Ścieżka rowerowa (szutrowa) przy Parku Lisiniec do ul. Inowrocłaskiej

Opis zadania

1. Naprawa fragmentu chodnika w bardzo złym stanie
2. Jedyne przejście w okolicy dzięki któremu można tędy przedostać się bez okrążania najbliższych zabudowanie posiada chodnika ani odwodnienia. Przejście jest ważne dla komunikacji pieszych, ale nie użytkowe ponieważ istnieją tam nierówności i wystające kamienie zagrażające bezpieczeństwu przechodniów i rowerzystów.Obok chodnika niezbędne jest wybudowanie odpływy wody by nie zniszczyć inwestycji przez spływająca wodę w miejscu spadku gdzie planowany jest chodnik łącznik.
3. Ścieżka rowerowa (szutrowa) od istniejącej szutrowej przy Parku Lisiniec do ul. Inowrocławskiej (nie wymaga wycinki drzew , gdyż jest tam wydeptana ścieżka i odtspęy między drzewami są wystarczające)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Bełchatowska - chodnik 70 m x 2m x 380 zł53 200 zł
2Malborska - Chodnik 2 m ok. x70 m x380 zł53 200 zł
3Malborska - ok. 70 m. x200 zł14 000 zł
4Ścieżka rowerowa szutrowa 180 m x2 m x 190 m68 400 zł
5Inne koszty, projekt, tablica itp.10 000 zł
Łącznie: 198 800 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Możliwość zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego