Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 139

139. Połączenie pieszo - rowerowo nad Wartą z ulicą Mączną


Lokalizacja

Ul. Mączna - rzeka Warta

Skrócony opis

Połączenie rowerowe - szutrow  przy Warcie z ulicą Mączną w celu połączenia popularnej trasy turystycznej rowerowo-pieszej z ulicą Mączna.

Opis zadania

Zadanie polega  na ulepszeniu małego fragmentu w celu ułatwienia poruszania pieszym i rowerzystom.ale przy zachowaniu lokalności ul. Mącznej. Zjazd od Warty do tej ulicy jest utrudniony  ze zględu na piach i kamienie a mógłby stać się użteczny dla rowerzystów i pieszych podążających tym rejonem.
Rysunek przedstawia tylko poglądowo zadanie które może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieżka pieszo - rowerowa (szutrowa ) 150 m x2 m x180 zł54 000 zł
2Inne koszta5 000 zł
Łącznie: 59 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Gmina Częstochowa opracowuje zagospodarowanie Warty, ale zmiana nawierzchni nie będzie kolidować z opracowaniem.
Do wyceny przyjęto 300m2 x 400zł