Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 140

140. Wymiana warstwy ścieralnej ul. IKARA


Lokalizacja

Ul. Ikara

Skrócony opis

Poprawa jakości i bezpieczeństwa na ul. Ikara, poprzez wymianę warstwy nawierzchni na nową. Na odcinku od ul. Spartanskiej,  do ulicy Detale.

Opis zadania

Ulica Ikara jest jedną z najgorszych ulic w mieście, pod względem stanu technicznego. Nie sposób przejechać ta ulica nie wyjeżdżając w wyrwy które są od lat nie naprawianie i z roku na rok jest ich coraz więcej. Omijanie dziur naraża na niebezpieczne zachowania na drodze w stosunku do innych uczestników ruchu. Dlatego wnoszę o wymianę wierzchniej warstwy asfaltu na odcinku ul. Ikara - od ul.Spartańskiej do ul. Detala, tak jak miało to miejsce na ul. Narcyzowej w Kiedrzynie w 2021 roku. Stan obu dróg był podobny przed naprawą ulicy Narcyzowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Frezowanie starej warstwy80 000 zł
2Ułożenie nowej warstw ścieralnej 120 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2161.2022 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego na 2023r. dokonano korekty propozycji, zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023: „140. Wymiana warstwy ścieralnej ul. IKARA”.
Zmiana dotyczy: zadanie będzie finansowane z budżetu ogólnomiejskiego.