Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 143

143. Warsztaty efektywnego uczenia się


Lokalizacja

Tysiąclecie, Północ, Kiedrzyn, Częstochówka-Parkitka, Śródmieście, Błeszno, Dźbów, Gnaszyn-Kawodrza, Grabówka, Lisiniec, Mirów, Ostatni Grosz, Podjasnogórska, Raków, Stare Miasto, Stradom, Trzech Wieszczów, Wrzosowiak, Wyczerpy-Aniołów, Zawodzie-Dąbie

Skrócony opis

Przeprowadzenie 4 (max. liczba) 60 minutowych warsztatów efektywnego uczenia się, skierowanych do częstochowskich dzieci w wieku 8-15 lat. Spotkania pozwolą uczestnikom na odkrycie przyjemności z uczenia się, budowanie pewności siebie oraz rozwój społeczny poprzez integrację z innymi dziećmi. "Jeśli wiedza to moc, zdolność (skutecznego) uczenia się jest supermocą". Jim Kwik

Opis zadania

Zajęcia odbywać się będą popołudniami, raz w tygodniu, w grupach do 12 osób, na terenie szkół (z jednej szkoły max 12 osób) i  in. placówek op. - wych. O uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Uzasadnienie:
- Umiejętność uczenia się 1 z 8 kompetencji kluczowych. Projekt wspiera kompetencje przyszłości.
(Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie).
- Wyniki badań wykazały, że 82 proc. dzieci rozpoczynających naukę w szkole pozytywnie ocenia swoje zdolności uczenia się. Z czasem zachowuje ją tylko 18 proc. nastolatków. W rezultacie cztery piąte nastolatków i dorosłych podejmuje naukę czegoś nowego mając poczucie, że przerasta to ich możliwości (za C. Rose, M. J. Nicholl, 2003).
- Tony Buzan: "Wzrasta świadomość, iż nauka uczenia się przed rozpoczęciem jakiegokolwiek szkolenia jest dobrym interesem. Oto dlaczego wiele postępowych organizacji międzynarodowych czyni mnemotechniki obowiązkowym wstępem do wszelkich kursów. Prosta kalkulacja pokazuje, że 1 milion wydany na szkolenie, gdy 80 proc. wiadomości zostaje zapomnianych w ciągu dwóch tygodni, oznacza utratę w tym czasie sumy 800 tysięcy".(https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_zapominania).
- M. Spitzer: "Dziś często słyszymy o konieczności uczenia się przez całe życie. Z reguły zapomina się jednak o tym, że podstawą otwartości wobec takiego podejścia jest właściwa edukacja w dzieciństwie i w okresie wczesnej młodości".
- W sytuacji, kiedy nie można przewidzieć jakie umiejętności bedą nam potrzebne, a to czego się uczymy ulega przedawnieniu, to jak się uczyć, jest ważniejsze od tego, czego się uczyć.
- W środowisku nauczycieli mówi się o wzroście porad udzielanych dzieciom po pandemii. Zamknięcie dzieci na tak długi czas "odbiło się" na ich funkcjonowaniu.
- Jednym z czynników ryzyka wystąpienia zachowań samobójczych u nastolatków są "problemy z nauką". Dane Policji za 2021 rok pokazują gwałtowny wzrost zachowań samobójczych wśród młodych osób. W stosunku do 2020 roku jest to wzrost odpowiednio o 77% zachowań samobójczych oraz o 19% śmierci samobójczych. (www.zwjr.pl)
- Częstochowskie rodziny, z powodu możliwego kryzysu na rynku pracy i wysokich cen produktów, mogą zostać zmuszone do daleko idących oszczędności, co może spowodować ograniczenia w rozwijaniu talentów dzieci. Sama chęć nie wystarczy, do działań potrzebne są pieniądze, a warsztaty będą bezpłatne, uzyskane umiejętności (techniki pamięciowe) wykorzystywane przez długi czas.
- Projekt eliminuje zjawisko wykluczenia społecznego.
- Zachęca do ustawicznego uczenia się w przeciwieństwie do takiej postawy... opis od Wydawcy Lingo: "W rozmówkach "Pokaż to!" znajdziesz czytelne zdjęcia i ilustracje przedstawiające podstawowe przedmioty i obiekty - wystarczy w s k a z a ć  p a l c e m  odpowiedni obrazek, a twój rozmówca od razu będzie wiedział, o co chcesz zapytać". Nawiązując do tematu: "Najlepszym dowodem na to jak zidiocieliśmy i jesteśmy uzależnieni od smartfona jest całkowity zanik umiejętności zapamiętywania numerów telefonów. Jeżeli pamiętasz więcej niż trzy numery to jesteś jak Maria Skłodowska-Curie w tłumie Kardashianek..." atencja-tm
- Jest ciekawą formą spędzenia czasu z rówieśnikami, sprzyja przyjaznym kontaktom. Dziś internet kreuje autorytety, a twórcy z dużymi zasięgami nie zawsze dają dobry przykład.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Koszty25 600 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.