Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 146

146. Wygodny przejazd rowerowy - droga rowerowa Kanał Kohna


Lokalizacja

w ciągu ul. Kanał Kohna - miejsce zaznaczone na mapie

Skrócony opis

Usunięcie krawężnika przy przejeździe rowerowym - droga rowerowa w ciągu ul. Kanał Kohna - obniżenie krawężnika w zaznaczonym na mapie miejscu.

Opis zadania

Zadanie polega na usunięciu wysokich i niezgodnych z przepisami krawężników na przejeździe rowerowym w ciągu ul. Kanał Kohna w miejscu zaznaczonym na mapie (Kanał Kohna / Krakowska).

-

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach