Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 151

151. Chodnik na Młodości


Lokalizacja

Ulica Młodości

Skrócony opis

Zakres robót będzie obejmował utwardzenie podłoża pod chodnik tj. korytowanie, podbudowa tłuczniowa, podwójne powierzchniowe utrwalenie.

Opis zadania

Wskazać należy, że brak chodnika przy ruchliwej drodze (obecnie mieszkańcy poruszają się po poboczu jezdni z dziurami lub bezpośrednio po jezdni) stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób zamieszkujących, a w szczególności dzieci w wieku szkolnym. Dlatego też budowa tego chodnika z pewnością zapewniłaby bezpieczeństwo i to nie tylko mieszkańcom, ale w ogóle wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, a więc kierowcom i rowerzystom.

-

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki

karta ustaleń