Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 171

171. Doposażenie sal w Miejskim Przedszkolu nr 7


Lokalizacja

Ul. Józefa Mireckiego 25a

Skrócony opis

Doposażenie sal w Miejskim Przedszkolu nr 7 poprzez zakup monitorów interaktywnych w celu podniesienia jakości zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Opis zadania

Doposażenie sal w Miejskim Przedszkolu nr 7 poprzez zakup monitorów interaktywnych w celu podniesienia jakości zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Monitory interaktywne umożliwiają korzystanie z ciekawych gier i zabaw, co cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci. Łamigłówki, rebusy czy krzyżówki pozytywnie wpływają na skupienie i koncentracje uwagi dziecka, zwiększają zaangażowanie w zajęcia i powierzone im zadania. Monitory umożliwiają korzystanie z licznych portali edukacyjnych oferujących specjalne materiały do pracy z dziećmi, a nauczyciel może także samodzielnie w łatwy sposób opracować swoje własne materiały obejmujący omawiany temat.
Wprowadzanie nowoczesnego rozwiązania do przedszkola sprawi, że dla dzieci nauka stanie się dużo bardziej atrakcyjna i aktywizująca.  Nauczyciel może wykorzystać znacznie więcej materiałów podczas zajęć, żeby przedstawić temat w dużo ciekawszy sposób.
Duże monitory dają ogromne możliwości prezentowania najróżniejszych treści. Równocześnie to urządzenie jest wyjątkowo proste w obsłudze dla nauczyciela, ale przede wszystkim dla dzieci.  
Zakup sprzętu multimedialnego pozwoli dzieciom do szybszego i bardziej przyjemnego przyswajania wiedzy, jak i wyrównania  szans edukacyjnych dla wszystkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup monitorów interaktywnych30 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.