Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 211

211. Twórzmy małymi krokami spójne ścieżki rowerowe - odcinek obok Pułaskiego


Lokalizacja

obok ul. Pułaskiego od Alei NMP do Jerzego Waszyngtona

Skrócony opis

Infrastruktura rowerowo piesza stwarza bezpieczne warunki poruszania pieszych i rowerzystów.

Opis zadania

Twórzmy małymi krokami jak najwięcej dróg rowerowych w mieście - tu w zadaniu obok  Pułaskiego od Alei do Jerzego Waszyngtona

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieżka rowerowa 155 m x 2 m x380 zł117 800 zł
2Chodnik 155 m x2 m x 380 zł117 800 zł
3Przejazd rowerowy P-11 X2 3m x 8m x100 zł2 400 zł
4Przejścia dla pieszych x2 4m x 8m x 100 zł3 200 zł
5Inne koszty, tablica, projekt itp5 000 zł
Łącznie: 246 200 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek. Drogę dla rowerów uzgodnić z Biurem Inżyniera Ruchu.