Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 217

217. PARKLET TYSIĄCLECIE - OAZA ZIELENI W MIEJSCE BETONOWEJ PRZESTRZENI


Lokalizacja

ul. Księżycowa, między garażami a terenem przedszkola

Skrócony opis

Parklet to mała oaza zieleni (drzewa, krzewy, ozdobne trawy) ze stojakami na rowery, koszem oraz ławkami/siedziskami do chwilowego odpoczynku, spotkania, bądź
samotnemu relaksowi w przyjemnym, zielonym otoczeniu. Ideą złożonego wniosku jest zastąpienie od lat nieużytkowanej, betonowej przestrzeni estetyczną i urządzoną
zielenią oraz remont krótkiego fragmentu przyległego chodnika.

Opis zadania

Parklet to mała oaza zieleni z ławkami/siedziskami do chwilowego odpoczynku, spotkania, bądź samotnego relaksu w przyjemnym, zielonym otoczeniu. Ideą wniosku jest zastąpienie wszechobecnego betonu/asfaltu urządzoną zielenią. Miejsce wybrane do zagospodarowania w ramach niniejszego wniosku od lat jest nieużytkowane i do tej pory z zielenią nie miało nic wspólnego. Oznacza to, że zieleń pojawi się za sprawą adaptacji części betonowej/asfaltowej nawierzchni. Beton ustąpi na rzecz nasadzeń bylin, ozdobnych traw oraz tarasu z desek WPC. Pojawią się kosze i ławki w trzech wariantach dostosowane do różnych grup wiekowych mieszkańców oraz stojaki na rowery. W obrębie parkletu posadzone zostaną po trzy drzewa z gatunku Głóg pośredni - Paul’s Scarlet’, które zakwitną w maju i z czasem będą dawać cień. Z Parkletu chętnie korzystać będą mieszkańcy z różnych grup wiekowych i reprezentujący różne grupy społeczne m.in. uczniowie szkół/uczelni, studenci, rowerzyści, rodzice spacerujący z wózkiem czy przede wszystkim gęsto zamieszkujący tą część miasta seniorzy. W mieście brakuje zadbanych zielonych przestrzeni, a otoczenie zdominowane jest przez wszechobecny beton. Parklet powstanie w miejscu gdzie zredukowanie ilości betonu będzie szczególnie korzystne z punktu widzenia komfortu i zdrowia mieszkańców oraz estetyki i ekologii. Kształt i wielkość parkletu należy dostosować do kształtu działki oraz otaczającej przestrzeni, aby nie zaburzał płynności ciągu komunikacyjnego.
Parklety z korzyścią dla mieszkańców i często na ich wniosek, są już wykonywane w wielu innych polskich miastach i miasteczkach. Sposób na takie zagospodarowanie przestrzeni wzmacnia trend oraz coraz większa świadomość ludzi dotycząca potrzeby zadbania o miejską przestrzeń a w tym kluczowemu znaczeniu przestrzeni zielonych.
Aby unaocznić czym są parklety zamieszczam poniżej poglądowego linka do strony:
https://www.whitemad.pl/chcieli-go-sami-mieszkancy-nowy-parklet-na-pradze-polnoc/?fbclid=IwAR3HSwyvj6hwkijlMopPRPmK4Gce21hI_qLfNi-EKY93GA2aajd2c5mJENw
Koszt jednego parkletu w 2018 roku na powyższym przykładzie wyniósł 50 000 zł.
W związku z możliwą zmianą cen proponuję przeznaczyć na ten cel 70 000 zł.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Parklet70 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2000