Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 218

218. Biblioteki na Północy - książki i doposażenie


Lokalizacja

ul. Michałowskiego 20, ul. Gomrowicza 15.

Skrócony opis

Zakup książek i doposażenia dla Biblioteki Filii 10 i 20.

Opis zadania

W naszej dzielnicy znajdują się dwie bezpłatne, ogólnodostępne Biblioteki.  Dobrze wiemy jak niezbędne są książki. Dzięki budżetowi obywatelskiemu możemy mieć dostęp do nowości wydawniczych na które, w dobie rosnącej inflacji, nie każdego stać.

Biblioteki publiczne są szansą dla wszystkich którzy mają niższe dochody, aby mogli bezpłatnie korzystać z książek i nie byli w tym względzie wykluczeni. Atrakcyjna oferta tych bibliotek może przyczynić się do zwiększonego poziomu czytelnictwa, kształtowania nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Jako osoba korzystająca z obydwu Filii wiem, że ich oferty wzajemnie się uzupełniają. Aby nasza dzielnica się rozwijała należy nadal inwestować w takie miejsca. W związku z tym wnioskuję o realizację projektu, który obejmowałby zakup nowości wydawniczych oraz zakup niezbędnego doposażenia.

Uzasadnienie dostępności budynku:
Filie nr 10 i 20 Biblioteki Publicznej dostępne są dla mieszkańców miasta i czytelników w poniedziałki w godzinach 12.00-15.00, od wtorku do piątku w godzinach 10.00-18.00. W tym czasie można korzystać bezpłatnie z wypożyczalni dla dzieci i dorosłych z wolnym dostępem do książek, czytelni, kącika prasowego oraz stanowisk komputerowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup książek50 000 zł
2Zakup doposażenia48 000 zł
Łącznie: 98 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Planowany termin realizacji - IV kwartał 2023 r.