zadanie nr 38

38. Budowa oświetlenia ul.Szydłowska,Kłodzka,Bocheńska


Lokalizacja

Lisiniec ul.Szydłowska, Kłodzka,Bocheńska

Skrócony opis

Moja propozycja wynika z potrzeby oświetlenia tych ulic,które przylegają do granic cmentarza Św.Rocha.Poruszanie się wieczorem po tych ciemnych ulicach jest
bardzo niebezpieczne i nieprzyjemne zwłaszcza dla dzieci wracających ze szkoły w porze wieczorowej.Zaznaczam,iż te ulice nie są utwardzone i dlatego w ciemnościach są niebezpieczne dla osób poruszających się po nich pieszo.

Opis zadania

Moja propozycja wynika z potrzeby oświetlenia tych ulic,które przylegają do granic cmentarza Św.Rocha.Poruszanie się wieczorem po tych ciemnych ulicach jest
bardzo niebezpieczne i nieprzyjemne zwłaszcza dla dzieci wracających ze szkoły w porze wieczorowej.Zaznaczam,iż te ulice nie są utwardzone i dlatego w ciemnościach są niebezpieczne dla osób poruszających się po nich pieszo.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

6450

Postęp realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania - grudzień 2021 r.