Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 233

233. Montaż 10 leżaków miejskich w parku przy ul. Bialskiej


Lokalizacja

park przy ulicy Bialskiej

Skrócony opis

Park przy ul. Bialskiej sukcesywnie jest modernizowany. Brakuje tam jednak wciąż elementów małej architektury, które pozwolą na korzystanie z uroków tego miejsca. Leżaki miejskie pomogą w osiągnięciu tego celu. Liczba 10 sztuk powinna zaspokoić potrzeby okolicznych mieszkańców.

Opis zadania

Park przy ul. Bialskiej sukcesywnie jest modernizowany. Brakuje tam jednak wciąż elementów małej architektury, które pozwolą na korzystanie z uroków tego miejsca. Leżaki miejskie pomogą w osiągnięciu tego celu. Liczba 10 sztuk powinna zaspokoić potrzeby okolicznych mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Montaż leżaków35 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

500