Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 41

41. Chodnik na Młodości


Lokalizacja

Młodości/ 85/1 / 85/2

Skrócony opis

Zakres robót będzie dotyczył budowy chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżem na ulicy Młodości po stronie nieparzystej od granicy miasta w stronę ronda o długości 350 mb.

Opis zadania

Wskazać należy, że brak chodnika przy ruchliwej drodze(obecnie mieszkańcy poruszają się po poboczu jezdni z dziurami lub bezpośrednio po jezdni) stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób zamieszkujących, a w szczególności dzieci w wieku szkolnym. Dlatego też budowa tego chodnika z pewnością zapewniłaby bezpieczeństwo i to nie tylko mieszkańcom, ale w ogóle wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, a więc kierowcom i rowerzystom.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Ograniczono zakres zadania do 350 mb chodnika na odcinku od granicy miasta w kierunku ronda po stronie nieparzystej.
Szacunkowy koszt to: 175.000,00 zł