Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 266

266. Wymiana nawierzchni drogi wraz z chodnikiem przy ul. Ossowskiego w dzielnicy Raków


Lokalizacja

ul. Ossowskiego

Skrócony opis

W ostatnim czasie zostały zmodernizowane drogi oraz budynki wielorodzinne sąsiadujące  w okolicy ul. Ossowskiego, natomiast sama nawierzchnia ul. Ossowskiego wraz z chodnikiem jest nierówna, posiada wyrwy i wymaga modernizacji. Zmiana tego faktu skutkowałaby poprawą bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także estetyki urbanistycznej w dzielnicy.

Opis zadania

W ostatnim czasie zostały zmodernizowane drogi oraz budynki wielorodzinne sąsiadujące  w okolicy ul. Ossowskiego, natomiast sama nawierzchnia ul. Ossowskiego wraz z chodnikiem jest nierówna, posiada wyrwy i wymaga modernizacji. Zmiana tego faktu skutkowałaby poprawą bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także estetyki urbanistycznej w dzielnicy.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Nie występuje. Zdanie jest objęte gwarancją należytego wykonania w przeciągu 5 lat

Zdanie obejmuje wymianę nawierzchni chodnika i krawężnika i wymianę nawierzchni