Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 267

267. Street workout na Rakowie


Lokalizacja

działka między blokami 47 a 49 przy ul .Bolesława Limanowskiego

Skrócony opis

w dzielnicy Stary Raków znajdującej się w industrialnej części miasta jest możliwość stworzenia obiektu do ćwiczeń street workaut`u. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy dzielnicy raków, będą mieli możliwość w aktywny sposób spędzać czas wolny.  

Opis zadania

Projekt ma za zadanie aktywować oraz integrować mieszkańców dzielnicy Raków. Dzięki wyposażeniu obiektu, każdy mieszkanie dzielnicy bez względu na wiek oraz sprawność fizyczną będzie mógł zadbać o swoją kondycję oraz zdrowie, a także sprawność ruchową. Utworzenie takiego miejsca będzie miało charakter integracyjny dla mieszkańców dzielnicy, co w znacznej mierze wpłynie na aspekt społeczny oraz integracji międzypokoleniowej dla mieszkańców dzielnicy Raków. Dzięki zakupowi urządzeń do street workaut~u każdy mieszkaniec będzie miał możliwość do wykonywania ćwiczeń o charakterze ogólnorozwojowym. Projekt w szczególności jest kierowany do dzieci i młodzieży, która przez okres pandemiczny miała ograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej. Celem nadrzędnym projektu jest "odciągnięcie" młodych ludzi od komputerów oraz wirtualnego świata komunikacji. Obiekt będzie dostępny również dla osób z niepełnosprawnościami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup urządzeń180 000 zł
2Projekt20 000 zł
3Wykonanie 80 000 zł
4Inne20 000 zł
Łącznie: 300 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10000

Zarządca terenu ujętego we wniosku pozytywnie zaopiniował przedmiotowe zadanie