Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 269

269. Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasińskiego 4


Lokalizacja

Krasińskiego 4

Skrócony opis

Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do większej ilości
nowości wydawniczych z uwzględnieniem książek dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami.

Opis zadania

Filia numer 5 Biblioteki Publicznej jest usytuowana w strategicznym punkcie dzielnicy Trzech Wieszczów i stanowi jej centrum kulturalne. Podstawowym oczekiwaniem mieszkańców dzielnicy wobec filii bibliotecznej jest bieżący dostęp do aktualnych nowości wydawniczych, ale chętnie też spędzają tu wolny czas korzystając z oferty kulturalnej placówki. Dzięki poprzednim edycjom Budżetu Obywatelskiego udało się wykonać podstawowy remont filii i podnieść komfort korzystania z jej usług. Obecnie najpilniejszą potrzebą jest zakup książek (w tym zbiorów dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach) oraz elementów wyposażenia umożliwiających wypożyczenia elektroniczne oraz obsługę techniczną wydarzeń kulturalnych – spotkań autorskich, wykładów, warsztatów, w których mieszkańcy tak chętnie uczestniczą (m.in. przedłużaczy z filtrem przepięciowym, folii, etykiet do naklejania kodów, stojaka pod rzutnik, czytelnej tablicy informującej o godzinach otwarcia biblioteki).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych.18 000 zł
2Doposażenie biblioteki.3 000 zł
Łącznie: 21 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Planowany termin realizacji - IV kwartał 2023 r.