Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 271

271. Fragment ścieżki rowerowej koło Energetyka


Lokalizacja

między Jana Pawła II do Jasnigórskiej wzdłuż Armiii Krajowej przy torach tramwajowych.

Skrócony opis

Fragment ścieżki rowerewej koło od Jana Pawła II do Jasnigórskiej wzdłuż Armiii Krajowej przy torach tramwajowych.

Opis zadania

Brakuje przeprowadzenia rowerzystów przez centrum miasta. Mały fragment przedłużający jazdę po ścieżce rowerowej od strony Tysiąclecia przynajmniej do ul Jasnogórskiej choć nie zniweluje tego problemu ale przynajmniej na odcinku gdzie jest sporo miejsca można dodać chociaż odcinek ścieżki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieżki rowerowe dł . 150 m. szer. x2 m. x 380 zł114 000 zł
2Inne koszty, projekt , tablica itp.5 000 zł
Łącznie: 119 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy pozytywnie.
Ścieżka rowerowa powinny spełniać warunki wynikające z Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124, rozdział 9)