Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 274

274. Zakup pojazdu kwatermistrzowskiego wraz z przyczepą dla OSP Dźbów


Lokalizacja

Leśna 3, 42-271 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt pt.. "Zakup pojazdu kwatermistrzowskiego wraz z przyczepą dla OSP Dźbów" zwiększy potencjał OSP poprzez mobilność oraz możliwość przewożenia ratowników podczas działań na podmianę jak i również w sytuacjach kryzysowych, w których potrzeba jest przewieźć większą ilość sprzętu.

Opis zadania

Przedstawiony projekt ma na celu wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie - Dźbów w pojazd kwatermistrzowski do przewozu sprzętu i ratowników oraz przyczepy do przewozu dodatkowego sprzętu. Minione lata pokazały dużą potrzebę takich pojazdów w jednostkach OSP, pojazdy tego typu sprawdziły się idealnie przy działaniach związanych z przeciwdziałaniu pandemii przy przewożeniu osób chorych na badania czy na szczepienia. Również pojazd sprawdza się przy innych sytuacjach kryzysowych przy, w których potrzeba jest przewieźć większą ilość osób oraz sprzętu. Dodatkowym atutem jest przyczepa do przewozu sprzętu, która będzie dodatkiem do pojazdu kwatermistrzowskiego jak i również do innych pojazdów posiadanych przez OSP.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup pojazdu kwatermistrzowskiego 9-osobowego 180 000 zł
2Zakup przyczepy do przewozu sprzętu20 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

44000 zł

Projekt zadania nr 274 pod nazwą .„ Zakup pojazdu kwatermistrzowskiego wraz z przyczepą dla OSP Dźbów” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen samochodów pożarniczych według wytycznych wyszczególnionych przez Wnioskodawcę w projekcie, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 200 000 zł do 275 000 zł brutto.
Wybór marki samochodu i przyczepy oraz ich dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.