Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 276

276. Remont murków przy schodach, schodów oraz utworzenie na schodach podjazdu dla wózków dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 30 w Częstochowie


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole nr 30 w Częstochowie
Ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt ma na celu umożliwienie korzystania z Miejskiego Przedszkola nr 30 w Częstochowie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz ułatwienie wjazdu do budynku wózkiem dziecięcym.

Opis zadania

Obecnie we wskazanym miejscu - pomimo dużej przestrzeni i niewielkiej różnicy terenów - są wyłącznie schody. Wybudowanie podjazdu na tych schodkach zwiększy dostępność do przedszkola.
Podjazd ma na celu likwidację bariery architektonicznej z jaką dotychczas mierzą się osoby mające problemy w swobodnym poruszaniu się i mające problemy z narządem ruchu.
Wśród użytkowników podjazdu znajdą się niewątpliwie osoby niepełnosprawne, użytkownicy wózków oraz matki z dziećmi, które stanowią dużą część osób odwiedzających codziennie nasze przedszkole.
Realizacja projektu to:
- wejście/wyjście do/z budynku bez problemów
- aspekt społeczny
- równy dostęp do budynków użyteczności publicznej dla wszystkich ludzi bez względu na niepełnosprawność czy wiek
- likwidacja części barier architektonicznych
Remont chodnika polegałby na usunięciu starej kostki, płyt betonowych oraz krawężników i położeniu nowego chodnika. Remont murków polegałby na skuciu starego tynku, wyrównaniu powierzchni oraz ułożeniu nowego tynku (tynk mozaikowy żywiczny). Remont schodków polegałby na skuciu starych płytek, położeniu nowych oraz wkomponowaniu podjazdu dla wózków w nowe schody. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury na obszarze Miejskiego Przedszkola nr 30. Skorzystają na tym dzieci i rodzice, którzy każdego dnia przemieszczają się tymi chodnikami oraz parkują samochody na terenie przedszkola.
Aktualnie chodnik jest nierówny, obniżony. Częściowo jest pokryty starymi płytami betonowymi. Celem naszego zadania jest poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa na terenie przedszkola.

-

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.