Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 277

277. Zakup książek oraz doposażenia dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej


Lokalizacja

Al. Niepodległości 11

Skrócony opis

Zakup nowości czytelniczych z uwzględnieniem książek dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami.

Opis zadania

Filia nr 1 Biblioteki Publicznej jest jedną z ważniejszych, bezpłatnych placówek kultury w dzielnicy Ostatni Grosz. Będąc czytelniczką tej placówki wiem, że zakup księgozbioru konsultowany jest z czytelnikami, którzy mogą zgłaszać propozycje zakupu za pośrednictwem formularza internetowego lub bezpośrednio u bibliotekarza. Chciałabym, aby do tej placówki zostały zakupione -oprócz doposażenia m in.:umożliwiającego wypożyczenia elektroniczne, a także parawanu, który pozwoli przechowywać wyposażenie m.in.: letniej czytelni -przede wszystkim  nowości wydawnicze, a także systematyczne uzupełnianie dotychczasowych serii wydawniczych  z uwzględnieniem książek z dużą czcionką o które coraz częściej pytają czytelnicy. Niewątpliwie wpłynie to na dalszy rozwój placówki i poszerzy jej ofertę. Uzupełniony w nowości ciekawy księgozbiór zachęci również młode pokolenie do rozwijania zainteresowań czytelniczych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych20 000 zł
2Zakup doposażenia1 500 zł
Łącznie: 21 500 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Planowany termin realizacji - IV kwartał 2023 r.