Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 280

280. Zakup wyposażenia dla MDP - OSP Brzeziny Wielkie


Lokalizacja

ul. Wirażowa 36
42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Zakup sprzętu do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Brzeziny Wielkie.

Opis zadania

Zakup sprzętu do ćwiczeń dla MDP w Osp Częstochowa Brzeziny Wielkie.
W roku 2022r do naszej jednostki zapisała się grupa młodzieży, która w przyszłości chce być czynnymi druhami OSP. Jednak na początek chcielibyśmy zapewnić im możliwość rozwoju zainteresowań w kierunku działań OSP. Nie jesteśmy sami jako jednostka zakupić wszystkich sprzętów umożliwiających młodym druhom ćwiczeń z zakresu MDP. Dofinansowanie tego zadania i zakup tego wyposażenia pozwoli nam trenować z młodymi druhami. Wiemy jak ważna jest integracja i ruch dla młodych ludzi. Chcemy im to zapewnić a zadanie to pozwoli nam na komfort pracy z młodzieżą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup wyposażenia do ćwiczeń MDP10 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt zadania nr 280 pod nazwą .„Zakup wyposażenia dla MDP - OSP Brzeziny Wielkie” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego przez Wnioskodawcę w projekcie, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 10 000 zł do 11 000 zł brutto.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.