Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 282

282. Bezpieczna dzielnica Grabówka


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Świętego Rocha 221

Skrócony opis

Założeniem jest zrealizowanie projektu bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet. Docelowa ilość uczestniczek to 30 kobiet. Kurs samoobrony poprawiłby zdolność uczestniczek do samoobrony. Ze statystyk policji wynika, że kobiety są bardziej narażone na niebezpieczeństwo niż mężczyźni.

Opis zadania

Proponowanym miejscem na zorganizowanie kursu samoobrony jest Szkoła Podstawowa nr 29. Zajęcia odbywać się będą przez 3 miesiące.

-