Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 283

283. Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry


Lokalizacja

Częstochowa, ul. Marii Dąbrowskiej 5/9

Skrócony opis

Zadanie polega na rewitalizacji istniejącego placu zabaw przy SP34. Obejmuje wymianę uszkodzonych elementów,  zabezpieczenia połączeń. Konieczna jest renowacja i zabezpieczanie elementów drewnianych przed wpływem warunków atmosferycznych. Zadanie ma na celu przywrócenie placu zabaw do pierwotnego stanu zapewniającego dzieciom bezpieczną zabawę.

Opis zadania

Zadanie polega na rewitalizacji istniejącego placu zabaw przy SP34. Obejmuje wymianę uszkodzonych elementów,  zabezpieczenie połączeń. Konieczna jest renowacja i zabezpieczenie elementów drewnianych przed wpływem warunków atmosferycznych. Zadanie ma na celu przywrócenie placu zabaw do pierwotnego stanu zapewniającego dzieciom bezpieczną zabawę.
Właściwy stan techniczny placu zabaw jest niezwykle istotny ze względu na bezpieczeństwo jego użytkowników.
Zadanie obejmuje obok wymiany uszkodzonych elementów, poprawę stabilności konstrukcji w gruncie oraz uzupełnianie połączeń śrubowych i plastikowych osłon;
Likwidację zagrożeń w postaci ostrych krawędzi i zakleszczeń. Naprawę uszkodzeń w nawierzchniach poliuretanowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wymiana i naprawa uszkodzonych elementów42 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.