Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 286

286. Osiedlowe centrum rozwoju i rozrywki dla dzieci w wieku przedszkolnym, w Miejskim Przedszkolu nr 42 w Częstochowie


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole nr 42
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 16, 42-218 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt ma wesprzeć wszystkich rodziców w dzielnicy, w rozwoju fizycznym i społecznym swoich pociech. Doskonale wyposażony plac zabaw, w urządzenia klasyczne i edukacyjne, ma zachęcić dzieci w wieku przedszkolnym do wyjścia z domu i brania udziału w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu, stymulując ich rozwój fizyczny i emocjonalny poprzez zabawę i przebywanie w towarzystwie swoich rówieśników.

Opis zadania

Projekt ma na celu wesprzeć wszystkich rodziców w dzielnicy lokalizacji zadania, w rozwoju fizycznym i społecznym swoich pociech. Tereny zielone – ogród przedszkolny o urozmaiconej architekturze krajobrazu – stanowi idealne miejsce do stworzenia nowoczesnego placu zabaw, który będzie służył lokalnej społeczności jako bezpieczne miejsce do czynnego spędzania wspólnego czasu. Doskonale wyposażony plac zabaw, w urządzenia klasyczne i edukacyjne, ma zachęcić najmłodszych mieszkańców do wyjścia z domu i wzięcia udziału w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu. Plac zabaw zakładać będzie zakup i montaż urządzeń służących nie tylko zabawie, ale również poprawie kondycji fizycznej u dzieci w rożnym wieku. Ponadto w ramach powyższego projektu przewiduje się wyposażenie placu w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci i ich opiekunów urządzenia takie jak: ławki, kosze na śmieci (w tym kosze na odpady segregowane) oraz meble ogrodowe. Urządzenia zakupione w ramach projektu pozwolą na stymulację rozwoju fizycznego i emocjonalnego, tak istotnego u dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez naukę, zabawę i przebywanie w towarzystwie swoich rówieśników, rodzeństwa oraz rodziców. Plac zabaw z szeregiem różnego rodzaju urządzeń sensorycznych oraz pobudzających do wysiłku fizycznego będzie pełnił ważną funkcję społeczną, ponieważ jest szansą na oderwanie dzieci od współczesnych elektronicznych urządzeń rozrywki, takich jak telefon, tablet, czy komputer oraz zachęci do zawierania nowych znajomości, edukacji oraz kreatywnej zabawy. Zaplanowana inwestycja uatrakcyjni obszary zielone należące do Miejskiego Przedszkola nr 42 oraz przyczyni się do aktywizacji dzieci i integracji lokalnego społeczeństwa. Umożliwienie dzieciom ruchu i zabawy na nowoczesnym placu zabaw korzystnie wpłynie na rozwój psychofizyczny oraz poszerzanie u najmłodszych mieszkańców dzielnicy kompetencji społecznych. Stworzone miejsce będziemy miało na celu budowanie wzajemnych relacji przyjacielskich i sąsiedzkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Drabinki nr. 1 1 szt.9 991 zł
2Domek sensoryka 1 szt.9 999 zł
3Domek edukacja 1 szt.9 999 zł
4Drabinki nr. 2 1 szt.9 999 zł
5Zjeżdżalnia nr. 1 1 szt.9 900 zł
6Zjeżdżalnia nr. 2 1 szt.9 989 zł
7Urządzenia pojedyncze - sensoryka 5 szt.9 999 zł
8Urządzenia pojedyncze - edukacja 5 szt..9 999 zł
9Ścianka wspinaczkowa 1 szt.9 989 zł
10Kosz do koszykówki 1 szt.2 000 zł
11Kosze 4szt.2 000 zł
12Ławki 5szt.9 999 zł
13Kosz do segregacji 2szt.4 000 zł
14Ławostoły 2szt.4 000 zł
Łącznie: 111 863 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.