Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 287

287. Wyposażenie Miejskiego Przedszkola nr 31 w urządzenia multimedialne.


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole nr 31
ul. Ludowa 95a
42-215 Częstochowa

Skrócony opis

Zakup i montaż 5 monitorów interaktywnych wraz z 5 laptopami w Miejskim Przedszkolu nr 31 w Częstochowie. Monitor interaktywny jest nowoczesnym narzędziem, które łączy funkcje edukacyjne z zabawą i tym samym zachęca dzieci do nauki i pracy.
Zakup urządzeń multimedialnych będzie realizowany w placówce na zasadach ogólnodostępności.

Opis zadania

Zakup 5 monitorów interaktywnych oraz 5 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zamontowanie oraz zainstalowanie przez wykwalifikowaną firmę wymienionych sprzętów w pięciu wskazanych salach w przedszkolu.
Monitor interaktywny jest nowoczesnym narzędziem dydaktycznym, które pozwala uatrakcyjnić zajęcia i tym samym sprawić dzieciom wiele radości i satysfakcji. Wykorzystywanie monitora interaktywnego sprawia, że dzieci są bardziej skoncentrowane i kreatywne, lepiej współpracują z nauczycielem i innymi dziećmi a ich motywacja do nauki staje się większa. Nauczyciele mogą pracować z dziećmi w sposób nowoczesny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup 5 monitorów interaktywnych 30 500 zł
2Zakup 5 laptopów 14 000 zł
3Montaż urządzeń.3 000 zł
Łącznie: 47 500 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.