Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 305

305. Wymiana oświetlenia Aleja Wyzwolenia


Lokalizacja

Aleja Wyzwolenia

Skrócony opis

Proponuje wymianę oświetlenia w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż Alei Wyzwolenia na odcinku od ulicy Michałowskiego do ulicy Kisielewskiego. Wymiana oświetlenia poprawi widoczność, będzie ekologicznie, taniej dla miasta oraz wizualnie lepiej.

Opis zadania

Proponuje wymianę oświetlenia w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż Alei Wyzwolenia na odcinku od ulicy Michałowskiego do ulicy Kisielewskiego. Wymiana oświetlenia poprawi widoczność, będzie ekologicznie, taniej dla miasta oraz wizualnie lepiej. Na ulicy oświetlenie zostały już wymienione więc teraz czas aby światła na ulicy na chodniku były takie same.

-

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Utrzymanie projektu przez kolejne 5 lat nie będzie generowało dodatkowych kosztów. Istniejący obwód oświetleniowy przy wnioskowanym fragmencie Al. Wyzwolenia (ścieżka pieszo-rowerowa) znajduje się w eksploatacji MZD, a wszystkie koszty związane z jego utrzymaniem w tym zakup energii elektrycznej na bieżąco są pokrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie miasta. Wymiana istniejących opraw oświetleniowych z sodowym źródłem światła na nowe energooszczędne wykonane w technologii LED spowoduje obniżenie kosztów energii elektrycznej z uwagi na zastosowanie opraw mniejszej mocy.