Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 332

332. Doposażenie OSP Częstochowa - Kawodrza Dolna i OSP Częstochowa - Gnaszyn


Lokalizacja

ul. Główna 144, Częstochowa - OSP Kawodrza Dolna
ul. Festynowa 38, Częstochowa - OSP Gnaszyn

Skrócony opis

Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Kawodrza Dolna oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Gnaszyn.

Opis zadania

Realizacja tego projektu pozwoli na bezpieczne i efektywne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych i wspomoże ochronę przeciwpożarową naszej dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza, jak i całego miasta. Zakupiony sprzęt usprawni działanie strażaków, a ubranie zwiększy ich własne bezpieczeństwo w trakcie ratowania życia i mienia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ubranie specjalne (13 kpl.)44 070 zł
2Buty specjalne (5 par.)5 895 zł
3Hełm strażacki (5 szt.)4 295 zł
4Rękawice strażackie (5 par.)2 163 zł
5Bielizna termoaktywna (5 szt.)1 475 zł
6Przyczepa lekka dwuosiowa z plandeką10 780 zł
7Zestaw ratownictwa wysokościowego 6 373 zł
8Mundur galowy kompletny (20 kpl.)16 600 zł
9Buty specjalne (8 par.)9 832 zł
10Kominiarka strażacka (8 szt.)1 752 zł
Łącznie: 103 235 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1000zł

Projekt zadania nr 332 pod nazwą .„ Doposażenie OSP Częstochowa - Kawodrza Dolna i OSP Częstochowa – Gnaszyn” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego przez Wnioskodawcę w projekcie, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 103 235 zł do 117 000 zł brutto.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.