Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 339

339. Łącznik Malborska-Lwowska


Lokalizacja

Malborska/Lwowska

Skrócony opis

Budowa chodnika lub inne wyrównanie i utwardzenie przejścia łączącego ul. Malborska i Lwowskiej. Ca 20-30mb.

Opis zadania

Przejście jest bardzo uczęszczane, a jednocześnie w fatalnym stanie technicznym. Niewielkim kosztem można doprowadzić je do przynajmniej akceptowalnego stanu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Naprawa/budowa nawierzchni9 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach