Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 344

344. Siatka piłkochwyt na boisko sportowe przy SP13


Lokalizacja

Wręczycka 111/115

Skrócony opis

Zakup i montaż  na przygotowanych już do tego słupach siatki typu piłkochwyt.

Opis zadania

Na boisku wyposażonym już w słupy do piłkochwytów brakuje siatki. Jej montaż znacznie ułatwi gry i zabawy na boisku. Ca 200m2 siatki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup siatki2 500 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki