Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 345

345. Dywanik asfaltowy na ul. Chochołowskiej (od ul. Muszyńskiej do ul. Ostrowskiej)


Lokalizacja

ulica Chochołowska – od ul. Muszyńskiej do ul. Ostrowskiej

Skrócony opis

Położenie dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczniowej na ul. Chochołowskiej na odcinku od ul. Muszyńskiej do ul. Ostrowskiej.

Opis zadania

Ułożenie dywanika asfaltowego na podbudowie z tłucznia pozwoli na poprawę komfortu drogowego mieszkańców nie tylko ul. Chochołowskiej, ale i pozostałej części osiedla.
Ulica Chochołowska wraz z ul. Ostrowską stanowi główną drogę przebiegającą przez rozwijające się osiedle domków jednorodzinnych. Przejazd przez ul. Chochołowską stanowi też jeden z elementów obejścia od południowej strony cmentarza Św. Rocha pomiędzy ul. Wręczycką a ul. Wyszyńskiego.
W pasie drogowym znajdują się wszystkie media: energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja sanitarna, światłowód. Odcinek ul. Chochołowskiej od ul. Muszyńskiej do ul. Ostrowskiej posiada oświetlenie uliczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Położenie dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczniowej295 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.