Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 355

355. Poprawa, wycinka chorego, obumarłego drzewostanu i dosadzenie nowego,na Pasażu Stasieckiego, na Parkitce.


Lokalizacja

Pasaż Stasieckiego

Skrócony opis

Wnoszę o wycinkę całkowicie, lub prawie obumarłych, kulistych drzew, posadzonych przy powstaniu  Pasażu Stasieckiego, po jego południowej stronie.Ten "pierwotny" drzewostan sukcesywnie obsycha, w dużej mierze został  wycięty, nadal szpecą martwe uschnięte "kule", zwłaszcza od strony ul. Łódzkiej, więc proszę o zastąpienie ich nowymi drzewami, oraz uzupełnienie wyciętych wcześniej, martwych drzew.

Opis zadania

Pasaż Stasieckiego  to ważne miejsce dla mieszkańców dzielnicy Parkitka, Służy do spacerów, relaksu, spotkań okolicznej społeczności, dlatego istotny jest stan zieleni wzdłuż tegoż Pasażu. O ile północna część jest obsadzona drzewami i krzewami przez Spółdzielnię Mieszkaniową Parkitka,  to południowa była obsadzona przy powstawaniu Pasażu kulistymi drzewami i krzewami przez Miasto.. Zbiegiem lat te kuliste drzewa sukcesywnie niszczeją, obsychają i umierają. Zostało tylko kilka w dobrym, zdrowym stanie. W tej chwili drzewa w dużej mierze szpecą swoim wyglądem. Są też duże przerwy, puste miejsca po wcześniej wyciętych. Dlatego wnoszę o wycinkę zniszczonego drzewostanu oraz zastąpienie go i uzupełnienie wcześniej wyciętego, przy południowej części Pasażu.

-

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

7500