Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 359

359. Utwardzenie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów


Lokalizacja

ul. Łódzka 25

Skrócony opis

W ramach zadania pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zostaną przestawione bliżej chodnika prowadzącego z osiedla Parkitka w kierunku Rynku Wieluńskiego, a teren, na którym staną, zostanie utwardzony (płyta betonowa ażurowa, płyty chodnikowe, ew. kostka brukowa).

Opis zadania

W ramach zadania pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, stojące obecnie przed wjazdem na działkę przy ul. Mościckiego 3, zostaną przeniesione bliżej chodnika prowadzącego z osiedla Parkitka w kierunku Rynku Wieluńskiego, zgodnie z załączoną mapką. Aktualnie są one bardziej oddalone od trasy, z której korzystają mieszkańcy bloków Spółdzielni Mieszkaniowej "Parkitka", udając się np. na przystanek autobusowy Rynek Wieluński lub do znajdujących się w jego pobliżu sklepów (większość osób wyrzuca odpady "po drodze", nie zaś wychodząc z mieszkania specjalnie w tym celu). Obecna lokalizacja pojemników powoduje, że wyrzuca się do nich odpady stojąc na jezdni i to na łuku drogi. Przestawienie ich spowoduje większą wygodę mieszkańców, a także będzie miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego w tej okolicy. Ponadto teren, na którym staną pojemniki, zostanie utwardzony (płyta betonowa ażurowa, płyty chodnikowe, ew. kostka brukowa). Obecnie pojemniki są ustawione bezpośrednio na ziemi, niejednokrotnie wokół nich robi się błoto, w którym potem leżą śmieci. Realizacja projektu ułatwi dbanie o czystość w tym miejscu.

-

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

do wyceny przyjęto stawkę 400zł x 30m2