Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 365

365. Centrum rekreacyjno-ruchowe w SP36


Lokalizacja

42 - 216 Częstochowa
ul. Kasztanowa 7/9

Skrócony opis

Celem inicjatywy jest powstanie placu zabaw, który byłby przyjazny dla uczniów  SP 36, dzieci korzystających z placu, a także ich opiekunów. Przewidywany do realizacji zakres prac ma na celu nie tylko pobudzić wyobraźnię dzieci, ich rozwój fizyczny, ale przede wszystkim stworzyć bezpieczne miejsce do zabawy, które byłoby chętnie odwiedzane również przez mieszkańców dzielnicy.

Opis zadania

Celem inicjatywy jest powstanie placu zabaw, który byłby przyjazny dla uczniów  SP 36, dzieci korzystających z placu, a także ich opiekunów. Przewidywany do realizacji zakres prac ma na celu pobudzić wyobraźnię dzieci, ich rozwój fizyczny, ale przede wszystkim stworzyć bezpieczne miejsce do zabawy, które byłoby chętnie odwiedzane. W miejscu w którym miałby powstać plac zabaw istnieje już coś podobnego, ale niestety obecny standard placu zabaw pozostawia wiele do życzenia – wszystko jest zużyte i wyeksploatowane.
Uczniowie, w ramach zajęć szkolnych i świetlicowych, potrzebują miejsca do zabawy i aktywnego spędzenia czasu, a budowa placu zabaw im to umożliwi.  Ponadto  dobrze funkcjonujący plac zabaw zachęca nauczycieli do  organizowania zajęć na świeżym powietrzu. Nowy plac zabaw podniesie atrakcyjność terenu szkoły, a miejsce stanie się dużo przyjemniejsze dla uczniów, jaki  i okolicznych mieszkańców. Utworzenie na terenie szkoły placu zabaw umożliwi  również integrację mieszkańców dzielnicy, a także będzie pełnił funkcję społeczną, poprzez oderwanie dzieci od  telefonów i komputerów. Uczniowie  w czasie zajęć świetlicowych , a później  wraz z rodzicami będą mogli aktywnie po zajęciach spędzić czas na placu zabaw. Ponadto zlokalizowanie placu zabaw na ogrodzonym terenie szkoły daje poczucie bezpieczeństwa rodzicom i nauczycielom, ze względu na utrudnione szybkie oddalenie się dzieci poza teren szkoły i oddalenie od drogi, po której poruszają się samochody.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Renowacja placu zabaw20 000 zł
2Podłoże pod nowe urządzenia30 000 zł
3Tor przeszkód z wieżami36 000 zł
4Dywan edukacyjny Tuputan z matami 5 000 zł
5Trampolina zewnętrzna 14 000 zł
6Montaż trampoliny i urządzeń6 000 zł
7Pufy i siedziska do świetlicy8 000 zł
8Konsola do gier6 000 zł
9Monitor interaktywny7 000 zł
Łącznie: 132 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

projekt spełnia kryteria weryfikacji.