Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 367

367. Szkoła z kulturą - usłyszmy się, zobaczmy się w SP 29!


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
ul. św. Rocha 221
42-221 Częstochowa

Skrócony opis

Celem projektu jest utworzenie dzielnicowego centrum kreatywnej integracji mieszkańców Grabówki w SP 29. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt umożliwiający przygotowanie spektakli teatralnych i innych występów scenicznych. Usytuowanie centrum integracji pozwoli na dostęp do niego również osób niepełnosprawnych, co również przyczyni się do walki z wykluczeniem społecznym poprzez kulturę i sztukę.

Opis zadania

Celem zadania jest popularyzacja kultury i sztuki, co bezpośrednio przełoży się na kreatywną aktywizację społeczności dzielnicy Grabówka. Realizacja projektu wpłynie na uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego, jak również integrację jego uczestników. Przyczyni się także do skutecznej walki z wykluczeniem społecznym. Poprzez sztukę nawet osoby o trudnościach dotyczących relacji interpersonalnych i problemach związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną będą mogły wykazać się swoimi umiejętnościami i wzmocnić pewność siebie oraz wiarę we własne możliwości. W ramach zadania zakupiona zostanie m.in. scena oraz nowoczesny sprzęt nagłaśniający wraz z oświetleniem, a także monitor interaktywny, który będzie wykorzystywany do organizacji wydarzeń skierowanych nie tylko do uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie, ale także mieszkańców dzielnicy Grabówka: młodzieży, dorosłych, seniorów czy osób z niepełnosprawnościami - w myśl zasady ogólnodostępności. Dzięki realizacji tego zadania, wydarzenia artystyczne i kulturalne organizowane na terenie SP 29 będą odbywać się w znacznie lepszych warunkach, zapewniających dobry odbiór dźwięku. W ten sposób przyciągną też więcej osób i będą sprzyjały integracji z lokalnym środowiskiem mieszkańców. Po trudnym czasie pandemii i izolacji społecznej projekt idealnie wpisuje się w potrzebę odbudowy życia społeczno-kulturalnego zacieśniającego więzi społeczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1System nagłośnienia estradowego – aktywny mobilny9 800 zł
2Zestaw mikrofonów bezprzewodowych dynamicznych do ręki7 500 zł
3Zestaw mikrofonów bezprzewodowych nagłownych6 200 zł
4System nagłośnienia estradowego – pasywny instalacyjny9 990 zł
5Centrala nagłośnieniowa z elektroniką sterującą i odtwarzaczem8 000 zł
6Zestaw statywów mikrofonowych i głośnikowych3 500 zł
7Scena estradowa podesty9 980 zł
8Dodatkowe wyposażenie sceny estradowej9 950 zł
9Trawersy oświetleniowe mobilne8 500 zł
10Zestaw oświetlenia scenicznego instalacyjnego9 500 zł
11Zestaw oświetlenia efektowego LED8 400 zł
12Laptop do obsługi programów muzycznych i oświetleniowych7 500 zł
13Urządzenie wielofunkcyjne drukujące9 900 zł
14Monitor interaktywny 75”9 000 zł
15Statyw mobilny monitora interaktywnego4 000 zł
Łącznie: 121 720 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki