Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 370

370. Doposażenie V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w sprzęt sportowy


Lokalizacja

42-217 Częstochowa
ul. Krakowska 29

Skrócony opis

Projekt zakłada wsparcie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży poprzez  zakup sprzętu sportowego dla V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (Krakowska 29). Celem projektu jest, aby każdy uczeń i gość szkoły w ramach zajęć sportowych mógł korzystać z bezpiecznego, nowoczesnego sprzętu.

Opis zadania

W ramach projektu przewiduje się zakup sprzętu sportowego dla V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (Krakowska 29).
Wzbogacenie już obecnie istniejącego zestawu pomocy sportowych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w V LO jest koniecznością - sprzęt sportowy ulega zużyciu, dlatego zależy nam na zakupie.
V LO im. Adama Mickiewicza od lat pracuje nad budowaniem i podnoszeniem świadomości młodzieży i rodziców z zakresu korzyści płynących z uprawiania sportu. Do tego niezbędna jest właściwa edukacja, a także stworzenie różnorodnej oferty zarówno zajęć wychowania fizycznego, jak również pozalekcyjnych zajęć sportowych. Niestety, nie jest to możliwe bez odpowiedniego sprzętu sportowego. Założeniem projektu jest umożliwienie wykorzystania potencjału naszych uczniów w zajęciach i zawodach sportowych oraz uatrakcyjnienie oferty szkoły poprzez zakup nowych i bezpiecznych pomocy dydaktycznych do zajęć wychowania fizycznego. Zależy nam również na  organizacji zajęć ,zawodów międzyszkolnych. Do ich organizacji i przeprowadzenia niezbędne jest doposażenie bazy sportowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1piłki fitness 15szt. 750 zł
2bosu 3 szt.750 zł
3maty do ćwiczeń 20 szt. 2 000 zł
4mini bandy 12szt. 220 zł
5hantle 2x1kg 15 komp.450 zł
6hantle 2x2kg 15 komp.750 zł
7hantle 2x5kg 4 komp.440 zł
8kettle 10kg 4szt280 zł
9obciążenia na ręce i nogi 2x1,5 kg 10 komp.- 500 zł 500 zł
10kije fitness 10 szt.400 zł
11zestaw gum oporowych 3 komp.400 zł
12pompony cheerleaderek 20 szt.1 000 zł
Łącznie: 7 940 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki