Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 373

373. Biblioteka Centrum Aktywności Uczniów.


Lokalizacja

ul. Rakowska 42
42 - 208 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt zakłada adaptację niewykorzystanych przestrzeni wraz z remontem obecnych pomieszczeń pod bibliotekę w Szkole Podstawowej nr 26.. Wyposażenie stanowisk czytelniczych do potrzeb uczniów w różnym wieku. Dzięki powiększeniu powierzchni będzie możliwe także stworzenie nowej sali lekcyjnej.

Opis zadania

Biblioteka powinna być ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. Dlatego musi być miejscem, które spełnia potrzeby i oczekiwania uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Procesy uczenia się są tym efektywniejsze, im poznanie wiedzy ma wielozmysłowy charakter. W obecnych czasach taką możliwość daje „Biblioteka Aktywna” – pełna innowacji, pomysłów, usytuowana w ładnej kolorowej przestrzeni, z łatwym dostępem czytelników do księgozbioru, z miejscem do relaksu, w którym panuje przyjazna, bezstresowa i bezpieczna atmosfera.
Stworzenie takich pomieszczeń będzie możliwe dzięki adaptacji przylegającego mieszkania ( będącego niegdyś „ stróżówką” ) pod nową przestrzeń biblioteczną oraz remont obecnych sal. Dzięki przeniesieniu dotychczasowej lokalizacji czytelni w inne miejsce, szkoła zyska także dodatkową klasę lekcyjną.

Biblioteka ma stać się miejscem, w którym chce się przebywać i do którego chętnie się wraca. Jest to możliwe dzięki:
- poprawie funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz estetyki pomieszczeń;
- nowej aranżacji wnętrza, które da większą dostępność czytelnikom do księgozbiorów, eksponowaniu ich na półkach, przejrzystości układu działów tematycznych, itp.
- wyposażenie w regały na książki , stoliki, krzesła do dzieci z klas I – III;
- przygotowanie stanowiska czytelniczego dostosowanego do potrzeb czytelników w różnym wieku;
- przygotowanie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu;
- stworzenie kącika relaksu, z wygodnymi pufami, pozwalającego spędzić czas na wyborze książek, jednocześnie wielopokoleniowym rodzinom ( dziadkowie, rodzice, dzieci );
- zorganizowanie strefy ciszy, pozwalającej uczniom spędzić czas na wyciszeniu emocji, przygotowaniu się do lekcji:
- cykliczne prowadzenie zajęć bajkoterapii dla dzieci.

Biblioteka jako Centrum Aktywności Uczniów będzie miała charakter rodzinny. Planowane są wydarzenia, zajęcia, warsztaty dla dzieci i dorosłych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, funkcjonować będzie „ Miejsce Przyjazne Rodzicom” z dostępem do regałów z fachową literaturą z zakresu psychologii, wychowania czy zdrowego trybu życia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Szacunkowy koszt 85 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.