Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 377

377. Wymiana nawierzchni żwirowej na syntetyczną na placu zabaw przy ul. Krakowska 45


Lokalizacja

Częstochowa ul.Krakowska 45

Skrócony opis

Wymiana nawierzchni żwirowej na syntetyczną na placu zabaw przyniesie wiele korzyści dla dzieci i ich rodziców oraz dla przechodniów.Obecna nawierzchnia powoduje niszczenie odzieży i obuwia.Dziecko po zabawie na placu ma bardzo brudne-siwe obuwie i odzież nadającą się do prania, a dziecko do kąpieli.To samo dotyczy opiekuna.Wysypujący się żwir na chodnik jest niebezpieczny dla przechodniów.

Opis zadania

Obecna nawierzchnia składająca się z drobnych niepłukanych kamyczków ,dobrze by było zastąpić ją nawierzchnią syntetyczną taką jaką spotyka się na innych pacach zabaw np.przy Galerii Jurajskiej. Nawierzchnia żwirowa jest rozsypywana przez dzieci na wszystkie urządzenia na placu i poza ogrodzenie gdzie przebiega chodnik. Biegające po nim dzieci oraz przechodnie narażeni są na poślizgnięcie i upadek.Każdy pobyt dziecka na placu zabaw kończy się brudną odzieżą którą każdorazowo trzeba prać, gorzej z obuwiem które nie zawsze da się wyprać.Mieszkam obok i będąc z wnukiem na palu słyszę jak narzekają rodzice przychodzący tam z dziećmi.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Do wyceny zadania przyjęto nawierzchnie elastyczną wylewaną cena za 1m² - 1 000 zł
powierzchnia do wymiany 250,00m²
demontaż i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych oraz małej architektury 9 000zł
Całkowity koszt zadania 259 000 zł