Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 382

382. TENIS od Krasnala do Juniora - Wspierajmy Sportową Młodzież


Lokalizacja

Obiekt sportowy na terenie miasta Częstochowy, sale zajęć motorycznych oraz dydaktycznych do uzgodnienia na etapie uruchomienia projektu.

Skrócony opis

Projekt zakłada upowszechnienie sportu i wdrożenie kompletnego planu szkoleniowego dzieci i młodzieży trenującej w Częstochowskich klubach tenisowych z licencją PZT w postaci treningów i przygotowania mentalnego. Wsparciem oferującym łącznie 936 godzin zajęć objęte zostaną wszystkie kategorie wiekowe. Zajęcia prowadzone będą indywidualnie oraz w grupach przez wykwalifikowaną kadrę...

Opis zadania

Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają na arenach międzynarodowych promując rodzinne miasta, min. dzięki wsparciu i możliwości sportowego rozwijania się w społeczności lokalnej. Dzieci i młodzież rozpoczynają przygodę z tenisem już od najmłodszych lat, często chcą związać swoją przyszłość zawodową i sportową z tą dyscypliną, co wpływa pozytywnie również na wizerunek i promocję rodzinnego miasta.
Tenis przyczynia się do rozwoju koordynacji ruchowej i rozwoju intelektualnego. Uczy samodzielności, kształtuje charakter, uczy sportowej rywalizacji i dyscypliny.
Ważnym elementem projektu pozostanie dbanie o zdrowy i zrównoważony rozwój dzieci poprzez odpowiednio przygotowaną kadrę szkoleniową.
Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych mieszkańców Częstochowy w tym również osób ze szczególnymi potrzebami.

Planem wykonawczym zadania będą zajęcia z zakresów:
- trening tenisa
- przygotowanie motoryczne
- przygotowanie mentalne
- zakup pomocy dydaktycznych

Wytyczne dla korzystających z programu:
- zgłoszenie chęci uczestnictwa w klubie prowadzącym zajęcia
- kwalifikacja do dopasowanej grupy poziomu sportowego przez trenera prowadzącego.

Minimalne wymagania miejsca oraz kadry szkoleniowej:
- wdrożenie i koordynacja zadania w Klubie Tenisowym w Częstochowie posiadającym licencje Polskiego Związku Tenisa
- uprawnienia trenera prowadzącego projekt co najmniej na poziomie Trenera Szkolenia Wyczynowego z licencją Experta PZT
- minimum jeden instruktor klubowy z licencją PZT z zakresu szkolenia najmłodszych kategorii wiekowych
- wykładowca, psycholog z zakresu przygotowania mentalnego z wykształceniem wyższym psychologicznym i doświadczeniem prowadzenia młodzieżowych kadr narodowych PZT

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Trening tenisowy w sezonie letnim (do 424 godzin / rok)63 600 zł
2Trening tenisowy w sezonie zimowym (do 304 godzin / rok)54 720 zł
3Trening motoryczny (do 156 godzin / rok)23 400 zł
4Trening mentalny (do 52 godziny / rok)9 360 zł
5Zakup pomocy dydaktycznych12 000 zł
Łącznie: 163 080 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość zadania podana przez wnioskodawcę zweryfikowana przez Wydział KPS

Załączniki