Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 385

385. Książki i doposażenie dla Biblioteki Publicznej w Częstochowie


Lokalizacja

Biblioteka Główna, Al. NMP 22
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Al T. Kościuszki 4
Muzoteka, Al.T.Kościuszki 4
Filia nr 9, ul Nowowiejskiego 15

Skrócony opis

Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom Częstochowy dostępu do nowości wydawniczych, w tym zbiorów dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami, oraz doposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Opis zadania

Biblioteka Główna z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży, Muzoteka oraz Filia nr 9 usytuowane są w bardzo dogodnych lokalizacjach w centrum Częstochowy i są ważnymi ośrodkami życia kulturalnego całego miasta.
Wszystkie usługi biblioteczne, jak również działalność kulturalna i edukacyjna prowadzona przez pracowników bibliotek, są dostępne nieodpłatnie i cieszą się ogromnym powodzeniem.
W ramach zadania planowany jest zakup nowości wydawniczych, w tym audiobooków (szczególnie potrzebnych dla czytelników z niepełnosprawnością wzroku), dostęp do e-bibliotek, a także zbiorów muzycznych dla częstochowskiej Muzoteki (płyt analogowych, CD z nagraniami dźwiękowymi i nut).
Zakup zbiorów konsultowany jest z mieszkańcami, którzy mogą zgłaszać swoje propozycje za pośrednictwem formularza internetowego lub bezpośrednio u bibliotekarek.
Biblioteka opracowuje książki, czasopisma i inne zbiory, tworząc katalogi, z których korzystają wszyscy mieszkańcy Częstochowy.
Biblioteczny program komputerowy, umożliwiający wyszukiwanie, jest przestarzały i niefunkcjonalny.
Konieczny więc jest zakup nowej wersji programu bibliotecznego SOWASQL PREMIUM, który ułatwi wyszukiwanie materiałów i elektroniczne wypożyczanie we wszystkich placówkach biblioteki.
Dzięki niemu czytelnicy będą mogli szybko i sprawnie wyszukiwać informacje i materiały, które ich interesują.
Zakup nowej wersji programu jest niezbędny z uwagi na to, że biblioteka centralna, większość filii i oddziałów działa już w systemie komputerowym.
Aby czytelnicy mogli być usatysfakcjonowani usługami Biblioteki pracownicy zajmujący się zakupem książek, opracowaniem, tworzeniem katalogu i udzielaniem informacji muszą pracować na komputerach nowej generacji, które umożliwią im szybką i nowoczesną pracę.
Obecne komputery, drukarki, skanery są bardzo przestarzałe. Nie spełniają podstawowych standardów, opóźniają pracę lub wręcz ją uniemożliwiają.
Niezbędne jest też wyposażenie w nowoczesne komputery czytelni regionalnej (CZENSTOCHOVIANA) która jest rodzajem strażnika dziedzictwa regionalnego.
W tym miejscu zbiera się, przechowuje i opracowuje wszystkie książki, czasopisma oraz inne dokumenty dotyczące Częstochowy i jej okolic.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup książek, audiobooków, zbiorów muzycznych, dostępu do e-bibliotek161 000 zł
2Doposażenie429 000 zł
Łącznie: 590 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach