Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 386

386. Malutki ale potrzebny łącznik pieszy przy szkolnym parkingu


Lokalizacja

Ul Rocha obok szkoły 29

Skrócony opis

    Budowa krótkiego fragmentu chodnika najlepiej w pochyleniu (lekki spad)  lub ewentualnie schodów przy szkolnym parkingu.

Opis zadania

Zadanie polega na budowie bezpiecznego fragmentu chodnika w lekkim spadzie (mógłby służyć jednocześnie jako podjazd) lub ewentualnie krótkiego odcinka schodów by można było z chodnika dojść do szkoły nie przechodząc przez parking  na którym często panuje wzmożony ruch zagrażający bezpieczeństwu pieszych a szczególnie dzieci idących do szkoły.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Chodnik 10 m x380 zł x2m 7 600 zł
2Inne koszty3 200 zł
Łącznie: 10 800 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.