Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 388

388. Teraz 11 - ka !!! Naprawa nawierzchni asfaltowej na parkingu, drogi dojazdowej do budynku szkoły oraz "Domu Nauczyciela"


Lokalizacja

Częstochowa ul. Festynowa 24 - teren Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej

Skrócony opis

Naprawa nawierzchni asfaltowej na parkingu, drogi dojazdowej i chodnika do budynku szkoły oraz "Domu Nauczyciela" znajdujących się na terenie placu szkolnego SP 11 przy ul. Festynowej 24 w Częstochowie

Opis zadania

sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i położenie nowej na istniejącej podbudowie bez krawężników /parking o wymiarach 25 m x 35 m, droga dojazdowa/chodnik do drugiego budynku szkoły i boiska sportowego o wymiarach 2,5 m x 50 m, droga dojazdowa do budynku "Domu Nauczyciela" o wymiarach 160 m x 3,5 m/, usunięcie krawężników biegnących wzdłuż ulicy dojazdowej do drugiego budynku szkoły oraz budynku "Domu Nauczyciela"

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1frezowanie, usunięcia krawężników50 000 zł
2uzupełnienie kruszywa30 000 zł
3położenie nawierzchni asfaltowej 120 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.