Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 391

391. Bezpieczna strefa gier i zabaw ruchowych w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej


Lokalizacja

ul. Władysława Broniewkiego 18, 42-218 Częstochowa

Skrócony opis

Jedną z ważniejszych misji Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Ireny Szewińskiej jest rozwój fizyczny dziecka. Nie da się jej realizować bez odpowiedniej bazy technicznej. Zaadoptowanie wolnej 200 metrowej przestrzeni tarasowej na strefę aktywności fizycznej stworzy warunki do prowadzenia zajęć sportowych, codziennych ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych oraz gier tzw. „podwórkowych”.

Opis zadania

Aktywność ruchowa to sposób na lepsze, a co za tym idzie zdrowsze życie współczesnego społeczeństwa – a wszystko zaczyna się od przedszkola. To wtedy kształtowane są nawyki zdrowego i higienicznego stylu życia. Dlatego tak ważne jest tworzenie odpowiednich warunków do rozwijania u dzieci prozdrowotnych postaw.  Zaadoptowanie wolnej przestrzeni tarasowej na strefę aktywności zabaw ruchowych oraz gier tzw. „podwórkowych” umożliwi dzieciom codzienne realizowanie zapotrzebowania na ruch, który w tym wieku jest wyjątkowo ważny.    
Projekt zakłada wymianę starej, nierównej nawierzchni z płyt chodnikowych, położenie we wnękach tarasu oraz schodach kostki brukowej, a na przestrzeni 200 metrów kwadratowych budowę bezpiecznej, wytrzymałej, o minimalnych wymaganiach konserwacyjnych nawierzchni poliuretanowej. Nie będą tam montowane żadne urządzenia sportowe, jedynie będą namalowane kolorowe oznaczenia gier typu: klasy, twister, chińczyk oraz labirynty, które dodatkowo dadzą dzieciom możliwość ćwiczenia zręczności, koordynacji, czy współzawodnictwa. Nowa strefa aktywności pozwoli również nauczycielom organizować w bezpiecznych warunkach  imprezy sportowe typu: Dzień Sportu, Dzień Patrona czy Dzień Przedszkolaka.  Beneficjentami projektu będzie również społeczność lokalna, dzieci i ich rodziny, ponieważ ogród przedszkolny i istniejący tam plac zabaw oraz bezpieczna strefa gier podwórkowych z pewnością stanie się  miejscem integracji społecznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Opracowanie projektu technicznego1 200 zł
2Roboty ziemne i rozbiórkowe (wykonanie podbudowy z kamienia łamanego na powierzchni 330m2)39 500 zł
3Położenie kostki brukowej na przestrzeni 130m220 000 zł
4Położenie nawierzchni poliuretanowej na przestrzeni 200m265 000 zł
5Schody wejściowe do 4 sal – demontaż i montaż5 500 zł
6Schody wejściowe na taras od strony ogrodu – 4 wejścia demontaż starych i montaż nowych28 000 zł
7Obrzeża i krawężniki na ławie cementowej11 000 zł
8Rury odprowadzające wody opadowe, koszyki pionowe zapobiegające zapychaniu układu - montaż14 000 zł
9Malowanie linii do zabaw ogólnorozwojowych, malowanie szablonów gier podwórkowych5 000 zł
Łącznie: 189 200 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.