Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 392

392. Podolska - naprawa nawierzchni drogi


Lokalizacja

Podolska

Skrócony opis

Zadanie może polegać na wykorytowaniu i wysypaniu drobnym kruszywem nawierzchni ulicy, aby w przyszłości można było wykonać nawierzchnię asfaltową. Zapobiegnie to tworzeniu się dziur oraz poprawi walory użytkowe drogi (mniej błota w porze deszczowej oraz mniej kurzu w porze suchej).
Na podstawie karty ustaleń projekt został uzupełniony o wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu.

Opis zadania

Zadanie może polegać na wykorytowaniu i wysypaniu drobnym kruszywem nawierzchni ulicy, aby w przyszłości można było wykonać nawierzchnię asfaltową. Zapobiegnie to tworzeniu się dziur oraz poprawi walory użytkowe drogi (mniej błota w porze deszczowej oraz mniej kurzu w porze suchej).

-

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2161.2022 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego na 2023r. dokonano korekty propozycji, zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023: „392. Podolska - naprawa nawierzchni drogi”.
Zmiana dotyczy: wniosek uzupełniony zostaje o wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu