Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 393

393. Biblioteka dla Kiedrzyna


Lokalizacja

ulica Ludowa 58

Skrócony opis

Filia nr 23 jest jedyną mieszczącą się w Kiedrzynie placówką kulturalną, świadczącą bezpłatne usługi nie tylko mieszkańcom dzielnicy, ale i miasta. Od lat mieszkańcy chętnie korzystają z jej zasobów, dlatego ważne jest stałe i systematyczne uzupełnianie jej zbiorów o nowości wydawnicze, w tym również audiobooki, z których coraz częściej korzystają osoby ze szczególnymi potrzebami.

Opis zadania

Zadanie dotyczy zakupu nowości książkowych oraz doposażenia dla Filii nr 23 Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Filia znajduje się na terenie Kiedrzyna (ul. Ludowa 58) i obsługuje wszystkich mieszkańców dzielnicy, a nawet czytelników zamiejscowych. Dla mieszkańców jest jedną z ważniejszych bezpłatnych, ogólnodostępnych placówek kultury w okolicy. Głównym celem biblioteki jest stałe i systematyczne zwiększanie liczby księgozbioru poprzez zakup nowości dla dorosłych, literatury dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem kanonu lektur po wprowadzonej reformie szkolnictwa, a także uzupełnianie dotychczasowych serii wydawniczych. Koniecznością jest również doposażenie placówki w niezbędny sprzęt. Niedawna pandemia i ograniczenia z nią związane spowodowały przeniesienie działań wielu placówek do internetu. Realizacja zadania umożliwi zakup nowości wskazanych przez czytelników, co jest priorytetem. Doposażenie otworzy zaś przed biblioteką możliwości poszerzenia działalności w świecie wirtualnym, tak bliskim coraz szerszemu kręgowi czytelników. Projekt będzie służył obecnym, ale i przyszłym mieszkańcom dzielnicy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców dzielnicy, dopytujących o nowości wydawnicze oraz zbiory dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami zgłaszam projekt dotyczący zakupu nowości wydawniczych do Filii nr 23 oraz doposażenia placówki w niezbędny sprzęt.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych10 000 zł
2Doposażenie filii w niezbędny sprzęt1 000 zł
Łącznie: 11 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach