Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 396

396. Bezpieczna nawierzchnia na mini-boisku w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej


Lokalizacja

ul. Władysława Broniewskiego 18, 42-218 Częstochowa

Skrócony opis

Miejskie Przedszkole nr 12 im. Ireny Szewińskiej kładzie nacisk na prawidłowy rozwój fizyczno-ruchowy. Zadanie takie wymaga odpowiedniego zaplecza sportowo-rekreacyjnego. Istniejące mini-boisko o wymiarach 6m x13m jest pokryte kostką brukową, co zniechęca dzieci do aktywności, ponieważ każdy upadek wiąże się z otarciami skóry i urazami. Nawierzchnia gumowa zagwarantuje bezpieczeństwo dzieciom.

Opis zadania

Wszystko to, co najważniejsze i najlepsze w życiu człowieka kształtuje się na etapie przedszkola. To właśnie w przedszkolu codziennie kształtowane są nawyki zdrowego i higienicznego stylu życia. Dlatego tak ważne jest tworzenie odpowiednich warunków do rozwijania u dzieci prozdrowotnych postaw i zachęcanie do uprawiania sportu. Niestety, istniejąca na terenie ogrodu przedszkolnego wybrukowana przestrzeń o wymiarach 6x13metrów, która pełni funkcję  mini boiska działa na dzieci zniechęcająco, ponieważ rywalizacja podczas gier zespołowych często wiąże się z upadkami, otarciami naskórka, urazami. Nowa nawierzchnia gumowa spełni oczekiwania dzieci i ich rodziców. Zagwarantuje bezpieczne gry i zabawy oraz zapewni amortyzację ewentualnych upadków. Będzie także dużym walorem estetycznym przedszkola. Odnowienie masztów do koszy, zakup bramek do gry w piłkę nożną oraz uzupełnienie sprzętu sportowego pozwoli dzieciom w pełni cieszyć się i korzystać z nowej nawierzchni mini boiska
Boisko w przedszkolu pełni również rolę sceny dla występów artystycznych dzieci podczas organizacji uroczystości czy festynów dla rodziców i społeczności lokalnej. Tutaj dzieci prezentują swoje zdolności taneczne, które również wymagają bezpiecznej nawierzchni. W związku z tym beneficjentami projektu będzie również społeczność lokalna oraz dzieci i ich rodziny. Ogród przedszkolny to miejsce integracji społecznej, które bezpośrednio wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Położenie nawierzchni gumowej na istniejące podłoże z kostki brukowej (koszt nawierzchni + robocizna)25 000 zł
2Renowacja masztów i koszy do gry w koszykówkę, zakup 2 bramek do piłki nożnej3 000 zł
3Wyrównanie terenu wokół boiska, zasianie trawy1 000 zł
4Zakup sprzętu sportowego (piłki do koszykówki, piłki nożnej, badminton pachołki itp)2 000 zł
5Zakup i montaż ławeczek 4 000 zł
Łącznie: 35 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.