Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 398

398. Doposażenie jednostki OSP Kiedrzyn


Lokalizacja

42-215 Częstochowa ul. Ludowa 95

Skrócony opis

Doświadczeni latami poprzednimi oraz zdarzeniami z jakimi przyszło nam się zmagać jesteśmy zmuszeni doposażać jednostkę w kolejny co raz to nowszy sprzęt ochrony osobistej, łączności, a także sprzęt ratowniczy który wykorzystujemy aby pomagać mieszkańcom naszego miasta oraz dzielnicy.

Opis zadania

Środki ochrony osobistej:
1.Ubranie specjalne pożarnicze  2 szt.                                              
2. Hełm strażacki      5 szt.
3. Buty specjalne 1 para.
4. Rękawice specjalne 6 par.

Uzupełnienie średniego samochodu ratowniczo-gasniczego:
1. Aparat powietrzny + Maska +  Butla stalowa 6l ( zestaw kompatybilny ze sprzętem firmy Drager użytkowanym przez jednostkę OSP).
2. Pokrowiec na maskę aparatu powietrznego 4 szt.
3. Prądownica typu "TURBO"    2 szt.                                                    
4. Motopompa pływająca  1 szt.
5. Narzędzie Halligan Bar    1 szt.
6. Nożyce do drutu   1 szt.

Uzupełnienie lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego:
1. Kaseton wężowy     5 szt.

Pozostały sprzęt:
1. Wąż W-75  15 szt.
2. Radiotelefon przenośny   6 szt.
3. Latarka kątowa     6 szt.
4. Flary ostrzegawcze 1 szt.
5. Lizak elektryczny 2 szt.

Zakupiony sprzęt pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie strażaków oraz sprawne przeprowadzenie działań na terenie dzielnicy oraz miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup środków ochrony osobistej, łączności oraz sprzętu ratowniczego45 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2000 zł

Projekt zadania nr 398 pod nazwą „Doposażenie jednostki OSP Kiedrzyn” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego przez Wnioskodawcę w projekcie, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 45 000 zł do 69 000 zł brutto.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.