Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 403

403. Doposażenie jednostki OSP Częstochowa - Błeszno w sprzęt i umundurowanie


Lokalizacja

ul. Długa 63

Skrócony opis

Projekt zakłada doposażenie jednostki OSP Częstochowa - Błeszno w umundurowanie bojowe, galowe i koszarowe, sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz sprzęt łączności. Zakup pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo strażaków i mobilność jednostki.

Opis zadania

Zakupiony sprzęt i umundurowanie znacząco zwiększy bezpieczeństwo strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dzięki ulepszeniu i wymianie umundurowania oraz łączności (radiostacje przenośne). Zakup pozwoli także wymienić zużyty sprzęt gaśniczy (opryskiwacze spalinowe) oraz doposaży pojazd GBA-Rt w sprzęt ratownictwa technicznego (zestaw podpór stabilizacyjnych). Zakupiony sprzęt nie będzie generował żadnych kosztów utrzymania dla Urzędu Miasta Częstochowy, zakupione opryskiwacze spalinowe zastąpią przeznaczone do kasacji stare modele.

Planowany do zakupu sprzęt:

Opryskiwacz spalinowy - 2 szt.
Zestaw podpór stabilizacyjnych - 1 kpl.
Radiostacja przenośna z ładowarką i mikrofonogłośnikiem - 5 kpl.
Radiotelefon przewoźny - 1 szt.
Ubranie strażackie specjalne - 5 szt.
Rękawice strażackie - 5 par
Hełm strażacki z wbudowaną latarką - 10 kpl.
Ubranie koszarowe (czapka + spodnie + bluza) - 10 kpl.
Koszulka straż - 20 szt.
Mundur galowy - 10 szt.
Sznur do munduru - 10 szt.
Koszula biała męska - 10 szt.
Sznur do koszuli - 10 szt.
Czapka rogatywka - 10 szt.
Buty specjalne skórzane - 10 par
Polar strażacki - 10 szt.
Spodniobuty - 6 szt.
Latarką kątowa przeciwwybuchowa z ładowarką - 8 kpl.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup opryskiwacza spalinowego - 2 szt.6 800 zł
2Zakup zestawu podpór stabilizacyjnych - 1 kpl6 500 zł
3Zakup radiostacji przenośnej z ładowarką i mikrofonogłośnikiem - 5 kpl.16 500 zł
4Zakup radiotelefonu przewoźnego - 1 szt.2 550 zł
5Zakup ubrania strażackiego specjalnego - 5 szt.24 700 zł
6Zakup rękawic strażackich - 5 par2 600 zł
7Zakup hełmu strażackiego z wbudowaną latarką - 10 kpl.24 000 zł
8Zakup ubrania koszarowego (czapka + spodnie + bluza) - 10 kpl.4 000 zł
9Zakup koszulki straż - 20 szt.750 zł
10Zakup munduru galowego - 10 szt.7 000 zł
11Zakup sznura do munduru - 10 szt.650 zł
12Zakup koszuli białej męskiej - 10 szt.1 000 zł
13Zakup sznura do koszuli - 10 szt.300 zł
14Zakup czapki rogatywki - 10 szt.1 500 zł
15Zakup butów specjalnnych skórzanych - 10 par11 000 zł
16Zakup polaru strażackiego - 10 szt.1 750 zł
17Zakup spodniobutów - 6 szt.1 400 zł
18Zakup latarki kątowej przeciwwybuchowa z ładowarką - 8 kpl.13 000 zł
Łącznie: 126 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł

Projekt zadania nr 403 pod nazwą .„Doposażenie jednostki OSP Częstochowa - Błeszno w sprzęt i umundurowanie” został zweryfikowany pozytywnie.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.