Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 406

406. RAKÓW CZYTA


Lokalizacja

Al. Pokoju 15/17, ul. Mireckiego 28

Skrócony opis

Uzupełnienie zbiorów dwóch Filii Biblioteki Publicznej działających w Dzielnicy Raków o nowości książkowe, audiobooki i gry planszowe oraz doposażenie ich w sprzęt umożliwiający nowoczesną obsługę użytkowników.

Opis zadania

Mieszkańcy naszej dzielnicy czytają. Udowodnili to w poprzednich edycjach BO głosując na zadania, które nie tylko wzbogaciły dwie dzielnicowe Filie Biblioteki Publicznej w ciekawe zbiory, ale i zmieniły ich wygląd. Teraz – Filia nr 7 przy al. Pokoju oraz Filia nr 13 przy ul. Mireckiego to przyjazne, nowoczesne miejsca, gdzie można wpaść po nowości książkowe, audiobooki, planszówki, uczestniczyć w wielu organizowanych tam spotkaniach dla starszych i młodszych, albo po prostu spotkać się ze znajomymi i przyjemnie spędzić czas. Realizując zadania  bieżące, myślimy o przyszłości – cały czas chcemy się zmieniać na lepsze, wzbogacać swoje zbiory, modernizować swoje usługi. Dlatego ponownie liczymy na Wasze głosy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości książkowych36 000 zł
2Zakup audiobooków5 000 zł
3Zakup gier planszowych6 000 zł
4Zakup doposażenia13 000 zł
Łącznie: 60 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Planowany termin realizacji - IV kwartał 2023 r.